Homepage

Nálezy mincí v Poodří

Vedle ojedinělých nálezů řeckých a římských mincí v Pustějově a Hukovicích byly v důsledku vzniku nové měnové jednotky - pražských grošů - nalezeny v Poodří i tyto kvalitní mince z kutnohorského stříbra. V průběhu třicetileté války (1618 - 1648) byly mince často ukrývány, zejména pak kvalitní stříbrné mince tolarového období, čehož dokladem jsou nálezy z Hukovic, Petřvaldíku a Studénky. Poklady byly však často rozchváceny již při svém náhodném objevení. jak o tom svědčí objevy z Bernartic nad Odrou, Hukovic a Bartošovic na Moravě.


Řecké obdobíV letech 1880 -1881 byla na Liebischerivých polích blízko moravských zemských hranic, severně od tratě Severní dráhy císaře Ferdinanda, objevena spolu s jantarem i řecká mince Bruttium Locri Epizephydrii - (300 - 268 př. n.l.), uloženo v Okr. museu N. Jičín.


Římské obdobíHukovice
V roce 1879 byly na poli na severní straně Burgbergu vyorány dvě římské mince - Crispus (317 - 320 n. l. ) a Valentinianus (364 - 375 n. l.). V roce 1903 pak P. O. Slavíček nalezl u samoty Lapač stříbrný denár císaře Hadriana (117 - 138 n. l. ).


Období grošové (1305 - 1526)
Spálov
J. Králem byl v roce 1957 nalezen v trati "Za humnama" pražský groš Jana Lucemburského (1310 - 1346), soukromá sbírka.


Tolarové období (1526 - 1892)Bernartice nad Odrou
V roce 1898 bylo nalezeno 2 000 - 3 000 drobných mincí včetně tolarů z let 1586 - 1698, které však byly při nálezu rozchváceny. V témže roce bylo v lese u Odry objeveno 300 stříbrných minci z doby Leopolda II. (1658
- 1705) - viz. obr. níže.


Petřvaldík
Rok 1889 byl rokem objevu 90 tolarů z let 1548 - 1645 z Čech, Salzcburského arcibiskupství, Frankfurtu am. M., Gotty, Lübeku, Norinberku, Saska, Uher, Nizozemí, Polska, Švédska a Španělska.
O rok později bylo na poli Pavlíny Dvorské nalezeno v koženém váčku 22 tolarů českých, holandských, frankfurtských, výmarských, brunšvických, španělských a polských z roku 1645. Uložení neznámé.


Studénka
V lednu 1892 zde byl nalezen belgický dukát z roku 1586. Uložení neznámé.


Bartošovice na Moravě
V roce 1801 František Jückel objevil v Bartošovicích n. M. 36 středověkých mincí neznámé ražby. Uložení neznámé.


Hukovice
Při opravě domu bylo v roce 1959 nalezeno 511 kusů mincí - dvacetníků z doby vlády Marie
Terezie, Josefa II. (1740 - 1790) a Františka II. (1792 - 1835) z různých mincoven rakouského soustátí. Uložení neznámé.


Zdroj:Časopis Poodří č. 2/1998
PhDr. Emanuel Grepl, Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně
Z knihy "Moravské Kravařsko"
Vydal: Region Moravské Kravařsko

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Denisa Vlková (COLOR Studio) org. 56, 08.06.2007 v 12:08 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz