Homepage

Průmysl a obchod v Moravském Kravařsku

Jednak na hojnosti přírodnin se zakládaje, jednak důvtipem a pracovitosti lidu jsa podporován, rozvinul se průmysl a čilý obchod nejen ve městech, ale i na venkově. Jurský vápenec na Kotouči u Štramberka, hojnost dříví v Karpatech, plodiny hospodářské i dobytek, bezprostřední blízkost uhelné pánve ostravské a dostatek vody, vše dalo základ ku mohutným závodům průmyslovým, jež zase obchod posporují.
Severní dráha císaře Ferdinanda o dvojnásobných kolejích vstupuje na půdu Kravařska údolím Luhy a pokračuje směrem severovýchodním údolím Odry, brzo na půdu slezskou přestupujíc, brzo zase po moravské pokračujíc. Jediná její stanice Suchdol, odkudž místní dráhy do N. Jičína, Fulneku a do Budišova odbočují, důležitým jest úzlem železničním, některé vlaky zastavují i v Jesenici a v Životicích u Fulneku. Některé obce užívají i stanic bližších, jako Polomi, Studénky a Jistebníku, jež však již mimo hranice hejtmanství Novojického leží. Doprava zboží i nákladu touto dráhou jest snad největší v celém našem mocnářství, některé chvíle stíhá vlak oběma směry tak, že denně více než 100 vlaků jede.

Z knihy "Moravské Kravařsko"
Vydal: Region Moravské Kravařsko

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Denisa Vlková (COLOR Studio) org. 56, 24.09.2007 v 09:36 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz