Homepage

Ovocnictví Moravského Kravařska

Okrasou kraje každého je bujná zeleň lesů, hájův, a sadů. I naše Kravařsko nepostrádá těchto ozdob. Každá naše vesnička jako skrytá v ovocných zahradách a sadech, jen nákladnější statky, kostely a novější školy vystrkují hlavy své z pod zeleně jabloní a švestek. A tak to je od pradávna. Svědčí o tom mohutný kmen hrušně nebo jabloně, jichž lze po našich dědinách viděti, živí to svědkové o píli našich předků, o lásce jejich k ovocným stromům. A jak důležité byly jim stromy ovocné, o tom dočteme se k. př. ve kšaftech Štramberských, kde nejednou určili jabloň nebo hrušeň mezníkem při dědění pozůstalosti, nebo vymínili si výměnkem ten onen strom ovocný. A nesázeli štepy ledabylé, nalézáme mezi těmito ovocnými starci již jablko míšenské, panenské a vejlímek, hrušky císarky, jakubinky, markétky a václavky, ani nevzpomínaje odrud domácích, často ušlechtilých a výnosných, se kmenem zdravým, vytrvalým a mohutným, našemu podnebí zvyklým.
Důležitost ovocnictví také vláda měla na zřeteli. Svědčí o tom nejedno nařízení orgánů,z mnohých sluší vyhlášku tehde jšího krajského, c. k. místodrži telelského rady Th. Höcka ze dne 1. března 1856, kterým záhájeno rozsáhlejší vysazování ovocných stromů podél silnic
okresních. Na ochranu této sazby vyhrožuje trestati každé poškození její buď peněžitou pokutou 1 - 5 zl. aneb vězením a tělesným trestem.
Ze všeho ovoce rozšířeny jsou zde odrůdy domácí. Z jablek nejvíce rozšířeny jsou kuželky a jadrničky. Obé jsou ovoce tržní, které svou vytrvalostí dobře se hodí pro vývoz a proto také hledány. K nim druží se panenské, míšenské, písanky, vandlíky, šedůvky, baldůvky, lipůvky, damaštanky (zamašťanky), vrbůvky a m.j. Mnohé jablko pomologické najde se i u nás jako kočí hlavy, vejlímek červený jako hedvábné, jablka značně rozšířená o mohutných kmenech.
V době novější zavádějí se do našich zahrad odrůdy pomologické, však se skrovným zdarem, zdá se, že mnohé u nás se nelíbí. Zvláště některé renéty, parmény a žebernáče trpí rakovinou, a bude třeba vyčkati se všeobecným uvedením jich od našich zahrad, až které odrůdy se u nás osvědčí.

Z knihy "Moravské Kravařsko"
Vydal: Region Moravské Kravařsko

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Denisa Vlková (COLOR Studio) org. 56, 24.09.2007 v 09:31 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz