Homepage

Nadzemní dřevěné potrubí

Jedná se o trubní přivaděč na vodní elektrárnu průměru 2m a celkové délce 1280m. Z celkové délky je ocelové potrubí dlouhé 48,4m, železobetonové 377,3m a dřevěné 854,3m.Dřevěné potrubí je provedeno z dýh 8 cm silných, stažených ocelovými prutovými obručemi.Důvodem k použití dřeva byla kolísavá únosnost podloží.Přivaděč byl dobudován jako součást energetické části dostavby k vodnímu dílu - sečské přehrady v letech 1941-1943a jedná se o ojedinělé technické řešení.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Alena MAŠKOVÁ (TO 28) org. 127, 18.11.2005 v 10:47 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz