Homepage

Přínos členství pro vstupujicí subjekty

Hlavní přínos:


Sdružení cestovního ruchu Jeseníky zajišťuje aktivity, jejichž cílem je rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách, jako údržba běžeckých lyžařských tras, tvorba cyklotras, provoz cyklobusů apod., důsledkem těchto aktivit je ekonomický přínos pro podnikatelské subjekty, kterých se rozvoj bezprostředně dotýká.
Dále nabízíme:

  • možnost vzájemné komunikace mezi veřejným sektorem a podnikatelskými subjekty,


  • pomoc při zajišťování prostředků z různých grantových programů a pomoc při organizování aktivit schválených valnou hromadou


  • možnost aktivně se prostřednictvím svého hlasovacího práva podílet na přípravě regionu pro turisty


  • budete informováni o tom, co se v této oblasti v našem regionu děje a budete mít možnost podílet se na přípravě konkrétních projektů


  • získáte kontakty na ostatní subjekty, působící v oblasti cestovního ruchu v Jeseníkách, se kterými můžete dále spolupracovat


  • vaše propagační materiály budeme prezentovat na veletrzích cestovního ruchu, tuzemských i zahraničních


  • možnost prezentace vašich propagačních materiálů prostřednictvím Informačního centra Jeseníky v Praze, kde budou k dispozici návštěvníkům Prahy


  • možnost prezentace prostřednictvím internetového portálu Doménová koule

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Jakub Ondráček (Sdružení cestovního ruchu Jeseníky) org. 49, 04.05.2005 v 10:56 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz