Homepage

Přehradní nádrž Les Království

Gravitační přehrada vybudovaná v letech 1910 - 1919 na Labi.
Důvodem stavby byla opět katastrofální povodeň v roce 1897.
Hráz je vysoká 45 m a dlouhá 224 m.
Po dokončení stavby byly zjištěny průsaky, které se řešily utěsněním cementovou maltou, později injektáží a v roce 1929 vybudováním ochranné zdi. V letech 1952 - 1959 byla provedena generální oprava přehrady.
Vodní dílo slouží jako ochrana před povodněmi a hydroenergetickým účelům.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 29.03.2005 v 15:23 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz