Homepage

Svatodušní svátky (letnice)

Slavily se 50 dnů po velikonocích. Na Horácku jsou spojeny s královničkami nebo s vyléváním studní. Jsou to svátky děvčat .

Královničky je obřad svázaný především s jižní částí Moravského Horácka. Je to zvyk oslavující příchod léta. Děvčata si mezi sebou vybrala královnu (králku). Ověnčená děvčata vedla v průvodu za zpěvu a tance královnu, nesoucí pestře opentlený stromeček- májíček. Průvod se ubíral vesnicí, často zašel i do polí. Ve vesnici se u každého domu zastavil, děvčata zpívala a tančila. Po obchůzce byla u královny veselice.

Nejdéle se pravděpodobně tento zvyk udržel v Kozárově na Tišnovsku (do 90. let 19. století se zde běžně tančily), kde je zapsala Lucie Bakešová (vydáno v Praze 1889).

Vylévání studní je zvyk objevující se na Poličsku. Odtud čerpal Bohuslav Martinů námět pro svou zhudebněnou báseň Otvírání studánek. Svobodné čisté dívky si mezi sebou zvolí nejkrásnější - Královnu. Pak obcházejí či objíždějí na ozdobeném žebřiňáku všechny studny a studánky v okolí, čistí je, zaříkávají je od zlých mocí a zdobí jejich okraje zelenými věnci na znamení své nevinnosti a panenské čistoty. Den končí studánkovou zábavou.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Lidové tradice
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 08.03.2005 v 11:13 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz