Homepage

Stavění máje

Dodnes se udržuje ve městech i vesnicích... Na Žďársku dříve chlapci 30. 4. vytloukaly pomocí kůlů důlky pro malou májku před každým domem s děvčetem, na návsi pak stejným způsobem připravili jámu pro velkou ozdobenou májku. Hlavní májkou byl nejvyšší smrk z lesa. Chlapci mu oloupali kůru a děvčata kmen ozdobila barevnými stuhami a střapci. Na vršek máje hoši připevnili mladou břízku, doubek nebo smrček, dívky upletly pod vršek velký opentlený věnec. Po postavení máje si chlapci i děvčata zazpívali a zatančili kolem májky. Ráno po první májové noci dávala děvčata hochům smrkové nebo modřínové stromky ověnčené cukrovím a ozdobami.Všichni šli průvodem vesnicí až pod májku a tam opět všichni celý den protančili.Většinou májka stála ve vesnicích celý květen a chlapci ji po celou dobu hlídali. V den, kdy se májka kácela , vyšel z hostince průvod. Jeden hoch byl mládencem a jedna dívka drůžičkou. Ti šli hned za hudbou. U každého stavení, kde měli dceru, se zastavili a zpívali. Pak se dva mládenci převlékli za chalupníky, dva za myslivce a dva za četníky .Chalupníci májku podřezali,myslivci a četníci je pak honili, chytili a vyslýchali. Nakonec se všichni udobřili a z poražené májky si vzali větvičky, jež přinášely štěstí.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Lidové tradice
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 08.03.2005 v 11:11 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz