Homepage

Historie kostela sv. Vojtěcha

Nejstarší stavbou ve městě je farní kostel sv. Vojtěcha pocházející ze 13. století. V r. 1668 nechal k němu přistavět divnický Zdeněk ze Zástřízl dvě boční kaple. R. 1708 shořela dřevěná věž a r. 1775 vyhořel celý kostel i s nově postavenou zděnou věží. Nákladem farníků byl znovu obnoven a r. 1897 zcela přestavěn v barokním slohu. V r. 1975 byl v kostele upraven nový liturgický prostor, kdy musel být odstraněn hlavní oltář pro napadení zhoubnou dřevomorkou. Hřbitov u farního kostela sv. Vojtěcha ve Slavičíně má, podobně jako kostel, dlouhou historii sahající do dávné minulosti. Archeologický průzkum zde provedený dokládá pohřbívání v blízkosti kostela již ve druhé polovině 13. století. Pozůstatky zesnulých byly nalezeny rovněž přímo uvnitř kostela. Nejstarší zápis o takovém pohřbu je z roku 1692 ve spojitosti se smrtí pána Zdeňka ze Zástřizl, jednoho z největších dobrodinců kostela. Kolem roku 1775 byl dán zákaz pohřbívání do krypt s výjimkou biskupů a šlechty. Zásadní úpravy hřbitova byly zahájeny v roce 1934. Původně neuspořádané hroby s uličkami doznaly úprav do dnešní podoby staré části hřbitova (část blíže kostela).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 03.02.2005 v 19:01 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz