Homepage

Poutní areál v Římově

Významné poutní místo se nachází v krásném prostředí nad řekou Malší, 14 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Loretánská kaple v centru byla vystavěna v roce 1650 (její zvonice až roku 1891). Prostá stavba obdélného půdorysu je vyzdobena dvěma freskami z 18. století.

Kapli obklopují čtvercové ambity z let 1652 - 1658, otevřené arkádami. Klenby pokrývají nádherné fresky z let 1686 - 1689 (opravené roku 1861 a v nedávné době). Představují náměty ze života Panny Marie a Krista, vyobrazení milostných obrazů a soch z různých poutních míst v Čechách i pohled na římovský komplex z doby před dostavbou a nápisy se jmény donátorů a daty. V ambitech jsou umístěny čtyři oltáře se sochami a obrazy svatých a pocházejícími z různých období mezi roky 1658 - 1750. V tomto prostoru jsou také výklenkové kaple (s obrazy a sochami světců), některé z nich jsou upraveny jako groty. Dále jsou zde čtyři zpovědnice z doby kolem roku 1740. Na východní straně ambitů se nachází kostel sv. Ducha, dokončený roku 1677. Jeho kazatelna a oltářní obrazy pocházejí z poloviny 18. století, novobarokní hlavní oltář z roku 1872.

V blízkém okolí Římova si mohou návštěvníci prohlédnout při procházce půvabné pašijové kaple vznikající postupně v období od roku 1658 do první čtvrtiny 18. století (roku 1835 ještě přibylo 18. zastavení). Kaplí je celkem 25, uvnitř jsou restaurované nástěnné malby. Řezbářskou a kamenickou výzdobu kaplí tvoří několik desítek dřevěných, kamenných a štukových soch.

Hlavní poutě: neděle po 3. 5., neděle po 2. 7. (dříve Navštívení Panny Marie), neděle po 14. 9. (Povýšení sv. Kříže).

KONTAKTNÍ ADRESA:

Poutní areál v Římově
Římov
373 24 Římov
Česko (CZ)
tel: (+420) 387 987 244

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Poutní místo
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 07.01.2005 v 08:53 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz