Homepage

Historie obce Lechotice

První písemná zpráva o existenci osady pochází z r. 1342, kdy ji koupil moravský markrabě Karel. Brzy však přešla do majetku mocného moravského rodu Šemberků (1368). Za jejich vlády se stala součástí jejich holešovského panství a setrvala u něj až do zániku patrimoniální správy. V době, kdy zde poroučeli Rottalové, vznikl nejstarší obecní typář s opisem PECZET OBECZNI DIEDINI LECHOTITZ ANNO 1699, s obrazem sv. Bartoloměje v pečetním poli. Obec jižně (8,4 km) od Holešova, v kotlině na silnici ze Žeranovice dio Mysločovic. Jméno místní utvořeno od osob Lechota (Lechoticzie 1342, Lechotycze 1397). Dle starého podání slula prý obec původně Lhota a stála tam, kde nyní trať "Lhotska" a "Lechůdkách". Z rodů z r. 1750 trvá dosud: Baďura, Pospíšil, Jančík, Pálka, Navrátil, Matula, Kráčina, Novák, Václavík, Šidlík a Hradil.

Roku 1883 se ve vsi narodil Rudolf Linhrat, kaplan ve Velké Bystřici u Olomouce, kde zamřel ř. 1915. Psal nejen básně, jenž pod jménem Ahasver a Emil Smutný uveřejňoval v různých časopisech (Obzoru, Novém životě, Meditacích, Našem domově), ale zabýval se, ovládaje několik cizích jazyků, překladatelstvím. Knižně vydal předklad Pavla Bourgeta "Rozvod", Fr. Meška, "Za tajných večerů", aj.

Z Lechotic vyšli čtyři knězi, jeden lékař (duhý student mdicícny Václav Lihgart zemřel měsíc před svou promocí v Praze), jeden advokát v Olomouci, několik inženýrů, učitelé, profesoři. Kostelem naáležele ves do Mysločovic. V 16. a počátkem 17. století přilnuli osadníci k českobratrskému určení, měli svůj sbor, jenž i Holešovští četně navštěvovali. Stával na Kopečku v čp. 23 a 24 a byl u něj hřbitov. Severní části obce se říká "Konec", další až k potoku Židelná "Dědina", za potokem se zdvíhá "Kopec", pod ním leží řada chalup "Skalka".

Úhlednou náves "dědinu"tvoří dvě řady bývalých výstavních gruntů, jak se píše ve staré kronice, z kterých zbyly v původním vzhledu již jen dav, ostaní byly zrakonstruovány, ze sýpek a komor udělány pokoje, okna jsou větší, některé jsou přebudovány na jedno a dvoupodlažní rodinné domy. Uprostřed návsi stojí zděná zvonice, před níž je pomník padlým vojínům v I. světové válce z roku 1921, o něco výše byla stará původní škola, postvená v roce 1868, z níž se po postavení nové školy v roce 1912 stala kovárna a rodinný domek Františka Karlíka. Protože dětí v obci přibývalo, stará škola nestačila, byla v roce 1912 postavena nová jednopodlažní budova na kraji obce u cesty do Míškovic, v roce 1975 byla škola v Lechoticích zrušena a děti jezdí do základní školy v Mysločovicích. V obci zůstala jen mateřská škola. Vedle domku Fr. Karlíka na návsi stojí zrekonstruovaná a přistavěná budova obecního úřadu s hasičskou zbrojinicí, poradnou pro děti, kancelářemi obce, knihovnou a obřadní síní. Před budovou stojí kamenná socha p. Marie z roku 1891, o kousek dál smuteční vrba, která vyrostla do obrovských rozměrů. Dříve byly u domů sázeny ovocné stromy, pak jeřabiny, po vybudování kanalizace v obci byly před domy zasázeny záhony růží, upraven trávník a vysázeny okrasné stromy a keře.

Přes celou obec opravena silnice a vybetovány vjezdy u domů, výbojkové elektrické osvětlení je přes celou obec. Na jihu obce teče potok Rackovka, dědinou protéká potok Židelná, v roce 1999 se začalo s rekonstrukcí starého mostu přes Židelnou. Na severu obce je potok Žeranovka, potoky jsou zregulované, stékají se za vsí a tečou pak potokem Svodnice směrem k Mysločovicím. Oujezdka byla přebudována na kulturní zařízení, z budovy garáže je bufet, sociální zařízení, přístřešek pro muzikanty, taneční kolo bylo rozšířeno, dány nové stoly a lavice.

Na Bartolomějské hody bývá sloužena polní mše svatá za účasti mnoha občanů. U mostu byla vybudována prodejna potravin jednota, na druhé straně mostu, v bývalém řeznictví má obchod s potravinami soukromník... Za prodejnou potravin v Příhoně vybudovali Sokoli klubovnu, šatny a fatbalové hřiště. Po zániku Sokola v Lechoticích je v budově klub maldých lidí Slonsaurus. Na návsi a pod kopcem byly vybudovány autobusové čekárny, na návsi zděné vývěsní skříňky na návsi. Na Močidlech směrem k Mysločovicím byl vybudován rybník, nad ním je chatová oblast. Koncem roku 1994 měly Lechotice 349 obyvatel, z toho 177 mužů a 172 žen, 104 domů, V letech 1994 -1995 byla obec plynofikována...

V roce 1996 byla opravena opěrná zeď na kopci, opravena místní komunikace ke Karlíkovému na konci obce. V roce 1998 vybudován vodovodní přivaděč z Mišíkovic do Lechotic. Většinu obyvatel tvoří důchodci, do práce mimo obec dojíždí jen asi 20% obyvatel.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lechotice.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 27.12.2004 v 13:19 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz