Homepage

Historie - Ženklava

Přesný rok založení Ženklavy není znám. Datuje se přibližně do přelomu 14. a 15. století. První písemná zmínka o osadě je z roku 1411 v latinském listě Lacka z Kravař a na Štramberku. Tehdy osada "Ženklab" příslušela panství štramberskému. Později pak příslušela panství fulneckému. Při rozdělení fulneckého panství roku 1584 byla osada připojena ke statku Kunwald. Roku 1588 Jan Balcar Centvýš z Kysuberka a na Kunwaldě prodal osadu Ženklab a vesnici Rybí za 5600 zlatých městu Novému Jičínu. Počátkem 16. století byla osada zničena živelnou pohromou a velice zpustla. Došlo však k jejímu novému osídlení. Novými osadníky byli Němci, pravděpodobně z Fulneku a okolí. Za třicetileté války byla vesnice často pleněna císařskými a protestantskými vojsky a 21. února 1624 ji vypálili Poláci. Byla znovu vybudována německým obyvatelstvem, které již mělo převahu nad obyvatelstvem českým.
Koncem 17. století měla osada Ženklab jednoho fojta, 33 sedláků, 1 zahradníka, 2 mlynáře, 22 domkařů a obecního kováře.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://zenklava.euweb.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 13:28 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz