Homepage

Historie Rychaltic

Vesnice se rozložila severně od hukvaldského hradu po obou březích říčky Ondřejnice mezi vesnicemi Dolní Sklenov a Fryčovice.

V pramenech je poprvé zmíněna v roce 1389 jako biskupské léno a později byla ve vsi i tvrz.
V roce 1570 byla vesnice se dvorem, mlýnem a vápenkou prodána olomouckému biskupství a stala se součástí hukvaldského panství.
Patřila k zemědělským obcím, ale část obyvatel si přivydělávala formanstvím, domáckým pletením punčoch i sezónními pracemi jako zedníci nebo tesaři, později dojížděli obyvatelé za prací do Kopřivnice, Příbora i Ostravy. Svobodný dvůr (junkerství) měl několik majitelů, v roce 1879 jej zakoupil tehdejší nájemce hukvaldského pivovaru Josef Jung.

Do roku 1960 byly Rychaltice samostatnou obcí, v tomto roce se staly místní částí Sklenova. Obec Sklenov byla 1. července 1982 přejmenována na Hukvaldy.Použitá literatura:

Lašská brána Beskyd
Dobové pohlednice
1895 - 1945
Stanislava Kovářová
Aleš Pustějovský

Vydavatelství: MONTANEX, a. s.
Internetová adresa: http://www.montanex.cz/kun.htm

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 1164 org. 128, 13.10.2010 v 14:48 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz