Homepage

Historie - Hájov

Jedna z nejmladších vesnic regionu, ležící asi 2 km východně od Příbora byla založena na pozemcích rozparcelovaného vrchnostenského dvora, který patřil olomouckému arcibiskupství.
Polnosti dvora, zvaného Hájovský, někdy též i Rychaltický nebo Podzámčí, byly rozděleny mezi 52 zájemců z okolí, kteří se stali v letech 1780 - 1790 prvními obyvateli nově vzniklé vsi; kupní smlouvy však podepsali až v roce 1797.
Budovy patřící ke dvoru (č. 1) a menší část polností byly v roce 1796 přeměněny na zemanství. Další zemanství (dvůr Haškovec) i s právem hospody bylo ve stejném roce zřízeno v č. 53.
V roce 1833 odkoupilo obě zemanství olomoucké arcibiskupství a začlenilo je opět k hukvaldskému panství. Obyvatelé Hájova se živili zemědělstvím, v novější době nacházeli práci také v továrnách v Kopřivnici a Klokočově. Vesnice byla přifařena do Rychaltic a původně k nim i přiškolena. V roce 1887 byla v obci zřízena škola.Použitá literatura:

Lašská brána Beskyd
Dobové pohlednice
1895 - 1945
Stanislava Kovářová
Aleš Pustějovský

Vydavatelství: MONTANEX, a. s.
Internetová adresa: http://www.montanex.cz/kun.htm

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 139, 01.12.2004 v 14:30 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz