Homepage

Historie a současnost obce Slaná

Obec Slaná leží v malebném údolí, které se rozkládá od jižního okraje okresního města Semily až pod Zelený háj na rozloze 1027 ha.

Toto údolí s okolním kopcovitým terénem je tvořeno permokarbonskými horninami mladších prvohor s vyvřelým melafyrem a místy útvary třetihorními s čedičovými vyvřelinami. Permský útvar je tvořen vrstvami pískovců, slepenců a lupků. Lupky byly kdysi těženy a používalo se jich jako hnojivo na pole.

Z okolních kopců je nádherný pohled na chloubu naší vlasti Český ráj s dominantami Valdštejnem, Hrubou Skálou a zříceninou hradu Trosky. Pohledu na část Krkonoš vévodí Kotel a Lysá hora.

Obcí směrem od západu k východu protéká potok, pramenící v Tuhani a v Bořkově ústící do říčky Olešky. V dávných dobách na tomto potoku stával v místě dnešní textilní továrny mlýn.Už od pradávna bývali obyvatelé zdejšího podhorského kraje rolníky. Na malých úzkých políčkách pěstovali žito, ječmen, oves, červené zelí, zřídka pšenici a později brambory. Jedním z mála zdrojů příjmu našich předků v tomto chudém kraji se stalo pěstování lnu.

Len se podomácku zpracovával a podle záznamů v obecní kronice byl poslední ruční tkadlec Josef Ducháč z č.p. 17, který pracoval na ručním tkalcovském stavu do roku 1914. Domácí zpracování lnu s rozvojem textilního průmyslu postupem času zaniklo.

Živnostníkům i obchodníkům se v obci příliš nedařilo. Živobytí zde nalezli jen ti řemeslníci, kteří zhotovovali běžné potřebné výrobky. Jednalo se především o kováře, krejčí, obuvníky, případně mlynáře.

Státní silnice Semily - Slaná - Zelený háj - Lomnice n. Pop. tvoří páteř obce. Tato silnice byla postavena v roce 1882 a první autobusová doprava byla zavedena v roce 1930. Železniční trať Pardubice - Liberec byla vybudována v letech 1856 - 1858, se zastávkou v Nedvězí, první vlak zde zastavil o 65 let později.

První písemná zmínka o Slané je z roku 1430 v knize Antonína Profouse - Místní jména v Čechách. Podle kroniky obce Slané se jméno odvozuje od toho, že za dávných dob tvořil dnešní Slánský potok v lesích močály se slanou vodou. Také při jeho ústí do Olešky je část zvaná Solava. Solava bylo místo, kde se skladovala sůl.

Historické záznamy dokazují, že osada Nedvězí byla založena podstatně dříve. Na první zmínku o Nedvězí z roku 1316 narazil nadšený historik, chalupář z Nedvězí. Z knihy se více dovídáme o našich předcích, nejen o nepokojném Petru z Nedvězí, ale i o Kateřině z Nedvězieho, která 8. září 1433 dala za 18 kop grošů českých Václavu ze Žampachu své dědiny Nedvězí a Slanou.

Dle urbáře, což byl soupis vrchnostenského majetku ze dne 30. března 1634, náležela Slaná k rytířskému sídlu Semily. Podle záznamů z obecních kronik kolem roku 1652 náležely obce Slaná a Nedvězí částí k panství lomnickému a větší částí k panství semilskému. Nové změny pro Slanou nastaly v roce 1714, kdy byla přiřazena ke kraji boleslavskému. Od roku 1849 připadla k Jičínu a utvořením hejtmanství v roce 1868 byla Slaná opět přidělena k Semilům.

Do roku 1880 byla Slaná spojena s Bořkovem v jednu obec. V Bořkově býval pravidelně starosta, ve Slané první radní. Po jednání v roce 1882 došlo k rozdělení obou obcí. Prvním starostou ve Slané byl František Svoboda z č. 44.

O více jak 40 let později, v roce 1925, došlo i k odloučení obcí Nedvězí a Hořensko. K opětovnému sloučení obcí Hořensko, Slaná, Nedvězí došlo v r. 1953 a v roce 1960 byla k nim přidružena obec Bořkov - pod jednotným názvem Slaná.

V roce 1880 měla Slaná 366 obyvatel, z toho 188 mužů a 176 žen. 0 30 let později měla v 73 domech 406 obyvatel. V roce 1980 při vydání posledního almanachu obce zde žilo 739 obyvatel. V současné době je nás o 100 méně.

Ve středu obce vybudovali občané kulturní dům, ve kterém sídlí obecní úřad, restaurace a jsou zde provozovány drobné služby spoluobčanům - kadeřnictví.

Obchod s potravinami v obci není, protože prodej v místní samoobsluze byl v prosinci 1999 ukončen. Jediným prodejním místem je novinový stánek Risk. Je až s podivem, kolik věcí lze v tomto malém stánku krom tiskovin zakoupit. Od laskomin přes tužky, papír, lepidla, krémy, šampony, hry až po prášky na praní, aviváže, pytle na odpady a mnoho dalších

K občanské vybavenosti patří rovněž pošta, která byla zřízena v roce 1951.

Máme také svoji Základní školu a Mateřskou školu, školka je v provozu necelých 19 let.

Z větších průmyslových závodů je v provozu Vista Semily v Suticích vyrábějící osobní a kuchyňské váhy (bývalé Kovozávody) a WALL Chvaletice s.r.o. bývalá textilní továrna u Brodských, kde se dnes vyrábí dřevěné hračky. Chlouba obce, textilní továrnička s první tryskovou tkalcovnou na světě, byla po rozpadu Kolory navrácena a.s. Hybler a v roce 1998 uzavřena. V dobách své největší slávy zaměstnávala téměř 130 lidí, převážně místních občanů.

V obci působí několik menších výrobních provozoven - zámečnictví, truhlářství, klempířství, zednické práce.

Občané podnikají rovněž v autodopravě, pohostinství a obchodní činnosti.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecslana.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 03.11.2004 v 10:07 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz