Homepage

Historie obce Karlovice

První písemná zmínka o obci je sice uváděna k roku 1543, ale založení se dá předpokládat nejméně o sto let dříve. Zdejší kostel sv. Jiří a bývalá škola jsou skrovným pozůstatkem velké vesnice Přáslavice, která zanikla v XV. století pod tlakem mocné šlechty. Aby byla získána úrodná pole, ocitla se obydlí poddaných v roklích kolem potoků. Přáslavice vznikly před tisíciletím v době knížecí (Přeslav) a není vyloučeno, že původní slovanské sídliště bylo na nedalekém skalním útesu.

Palacký předpokládal existenci farní vsi již k roku 1270. Faktem je, že kostel sv. Jiří byl založen ve 14. století ve vsi Přáslavice, kterou uvádí Sommer jako místní část Karlovic.

Závislost osadníků i kostela byla nejprve na hradu Valdštějně založeném v letech 1270 - 80, později na panství Hrubá Skála založeném v roce 1350. Valdštějnské panství spojené se Skálou koupili Smiřičtí ze Smiřic a drželi ho do roku 1618. Po bitvě bělohorské přešla rozpadlá panství do rukou Albrechta z Valdštejna. Valdštejnové tu vládli až do počátku 19. století. Roku 1821 prodal František Adam z Valdštejna hruboskalské panství Janu Lexovi, rytíři z Aehrenthálu. Aehrenthalům patřilo hruboskalské panství až do roku 1945.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 03.11.2004 v 09:06 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz