Homepage

Historie obce Kobyly

Osada vznikla pravděpodobně ve 13. století, neboť první známý držitel Českého Dubu a k němu patřících vsí Berka z Dubé roku 1317 měl v držení Kobylí, Sedliště a Radvančice. Dále byl držitelem osady Jan z Vartenberka 1531 a roku 1591 svobodný pán A. J. ze Smiřic.
Po komisi hrdelní 1621 přešla v majetek Albrechta z Valdštejna, po jeho smrti v Chebu 1634 se stal majitelem hrabě Isolano, potom klášter Uršulinský a po jeho zrušení v roce 1783 vše připadlo císařské komoře. Roku 1820 bylo Českodubské panství se všemi vesnicemi koupeno knížetem Karlem, princem z Rohanů.

Kolem roku 1780 vyučoval děti z Kobyl a okolí krejčí Kolomazník ve své chalupě v Kobylech. Roku 1859 tuto chalupu zakoupili občané příslušných obcí a přebudovali ji na školu. Roku 1885 byl položen základní kámen k nové školní budově na místě chalupy.

V roce 1887 byl založen sbor dobrovolných hasičů v Kobylech, v roce 1888 sbor dobrovolných hasičů v Podhoře a v roce 1901 byl založen sbor dobrovolných hasičů v Havlovicích.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kobyly.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 02.11.2004 v 14:11 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz