Homepage

Různé události tak, jak šel čas...

1727 Vytvoření samostatné obce (první starosta).

1786 Jiřetín čítá 28 čp.

1840 V Jiřetíně 267 obyvatel a 45 čp.

1846 V Jiřetíně 280 obyvatel a 45 čp.

1861 Událost, která vzrušila celou veřejnost: vražda a dvě těžká zranění v čp. 5 - manželů Kramářových. Pachatel, Anton Simm z Mariánské hory, byl za tento čin dne 12. května 1862 v Liberci odsouzen k trestu smrti oběšením a 14.5.1862 byl trest vykonán. Dle staré vlastivědy byla tato poprava poslední veřejnou popravou v Liberci.

1870 Založen sbor dobrovolných hasičů.

1871 Na místě shořelého mlýna postavena tkalcovna čp. 91.

1882 Firma bratří Feixů zřizuje výrobu skleněného zboží a brusírnu.

1892 Dne 5.10. shořela hospoda Emanuela Schustera.

1894 Do užívání předána dne 10.10. železniční trať Smržovka - Josefův Důl / Maxov.

1903 Založení místního hřbitova. Prvním pochovaným byl pan Anton Rössler, zemědělec čp. 16, zemřel 21.10.1916.

1908 Zahájena výroba dřevěného zboží firmy J. Schowanek.

1913 Dne 16.2. poprvé elektrické veřejné osvětlení.

1917 Sejmutí zvonů ze zvoničky čp. 19 a na hřbitově pro válečné účely dne 23.11.1917.
Umístěn náhradní zvon, poprvé vyzváněno 21.10.1918.
Dne 27.2. zmrzl Daniel Rössler z čp. 78 při cestě z Jablonce n.N. nedaleko "Kreuzschenku" ve věku 43 let.

1918 Zřízena válečná kuchyně ve sklepě domu čp. 254.

1921 V Jiřetíně 851 obyvatel (624 Němců, 226 Čechů, 1 Polák).
Dne 25.2. večer mezi 18,00 a 19,00 hodinou byl ve svém domě čp. 74 zavražděn Emil Seibt, obchodník s chemikáliemi.

1923 - 1924 Vybudována nová silnice "Jiřetín - Grund" za 210 tisíc K. Subvence od státu byla 10 tisíc K.

1924 Ke zmírnění nouze o byty po válce postaveny čp. 95 a 96.
V obci zřízena lidová knihovna.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.jiretinpb.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 14:32 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz