Homepage

Hornický dům

Hornický dům byl postaven v letech 1923-1924 podle návrhu architekta Rudolfa Welse. Prostředky na stavbu byly získány z tzv. uhelného fondu (10% podíl z čistého výtěžku dolu) a z haléřového fondu, který vznikl ukládáním drobných haléřů z výplat a z prodeje jednokorunových poukázek tzv. cihel. Dne 4. října 1925 byl Krajský hornický dům (Bergarbeiterkreishaus) slavnostně předán sociálnědemokratické Unii horníků a hornictvu falknovsko - loketského revíru. Hornický dům se stal důležitým střediskem společenského, politického a kulturního života a až do odtržení pohraničí byl i jedním z mála center antifašistických sil v okrese.
V průčelí budovy je zasazen monumentální reliéf pojmenovaný "Jeden den ze života horníka" z roku 1923 od karlovarského sochaře Wilhelma Srba - Schlossbauera (1890-1962). Reliéf je složen ze čtyř samostatných částí : "Rozloučení", "Cesta do práce", "Práce ve štole" a "Po celodenní námaze".
V letech 1969-1970 byl objekt rozsáhle rekonstruován. Fasáda Hornického domu byla obložena bílými mramorovými deskami, byla vyměněna okna a upravena střecha. V současné době je Hornický dům sídlem Městského kulturního střediska a je využíván ke kulturním účelům.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mu-sokolov.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 10:02 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz