Homepage

Historie Rotavy

Přesný vznik obce Rotavy není znám. První písemné zmínky o území Rotavy se objevují již v roce 1340. Obec se v této době nacházela v hlubokých lesích a její původní jméno bylo Rhoda, pocházející z německého Rhoden, což v překladu znamená káceti les.

Rotava vznikla kolem dolů a hamrů na železnou rudu, zmiňovaných od roku 1543. Území Rotavy bylo do r. 1628 majetkem rodiny Šliků a následně po dobu 250 let rodiny Nosticů. Spojení Rotavy s okolním světem bylo v počátcích obce velmi obtížné a těžko představitelné. Později však přes Rotavu vedla hlavní dálková cesta spojující Erfurt a Plavno s Prahou.

Od 17. století se stala významným střediskem železářství. Rotava patřila mezi první místa v Evropě, kde byl uplatněn vynález pocínování plechu.

Značný rozvoj Rotavy přineslo zřízení válcovny na tyčové železo v r. 1861. V r. 1880 byla otevřena nová válcovna na plech a v r. 1889 nová ocelárna s martinskou pecí. K dalšímu rozvoji výroby přispěla i první světová válka. Rotavské železárny byly v té době jedinou továrnou v Rakousku-Uhersku, kde se vyráběly plechy na konzervy.

Akciová společnost Železárny Rotava - Nejdek, založená roku 1909, se výrobou téměř 100.000 tun železa ročně a moderní válcovnu plechu stala jedním z klíčových podniků Rakouska-Uherska. Uzavření železáren za hospodářské krize 1931 vyvolalo rekordní míru nezaměstnanosti v ČSR a ostré nepokoje, které líčí kniha A. Grosse "Rotavské tragédie" a film M. Friče "Zocelení".

Na území Rotavy probíhala od 16. do 20. století čilá hornická činnost (železnorudné doly, rýžoviště a doly na zlato a wolframovou rudu, lomy na erlán, žulu a čedič).

Ve 20. letech tohoto století byla Rotava elektrifikována a byl dán do provozu vodovod o délce přes 15 km, otevřeny další školy včetně školy mateřské. V r. 1925 byl dostavěn místní kostel. Ve II. světové válce se Rotava stala důležitým střediskem zbrojní výroby.

Po II. světové válce převzaly místní továrny velké Škodovy závody Plzeň a nastává další období rozvoje obce. Staví se velké sídliště pro zaměstnance včetně občanské vybavenosti. V roce 1965 je obec Rotava povýšena na město. To se již píše novodobá historie města.

Obec se tradičně dělí na převážně hornicko-průmyslovou dolní Rotavu a obytnou horní Rotavu.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rotava.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 05.10.2004 v 15:12 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz