Homepage

Správní uspořádání po roce 1945

1945 - vznikly Místní správní komise (MSK) v Hájích a v Kolové

1947 - začínají pracovat Místní národní výbory (MNV) vedené radou MNV. Představitelem obce je předseda MNV. V Hájích je založen MNV, Kolová byla prozatímně připojena ke K. Varům

1948 - MNV i v Kolové

1960 - jsou spojeny Háje s Kolovou - se sídlem MNV je v Kolové

1976 - byla ke Kolové a Hájům přičleněna Pila, MNV zůstává v Kolové, má však úřadovnu i v Pile

1990 - dochází k posílení samosprávní funkce obce. Rozhodujícím orgánem je zastupitelstvo obce. Představitelem obce je starosta. Obecní úřad je v Kolové

2000 - se Pila osamostatnila. Obec Kolová se sídlem Obecního úřadu v Kolové nadále spravuje katastrální území Kolové a Hájů

1946 - předseda MSK Karel Roneš

1947 - Kolová přechodně připojena ke K. Varům

1948 - předseda František Křimský

1949 - předseda Karel Zapletal

1952 - předseda Josef Roneš

1956 - předseda Antonín Kyzivát

1964 - předseda Václav Kellner

1976 - předseda Václav Čábal místopředseda Pavel Šittner tajemník Anna Miková

1990 - starosta Ing. Václav Kellner, místostarostka Vlasta Strnadová

1994 - starosta Ing. Václav Kellner, místostarostka Vlasta Strnadová

1998 - starosta Ing. Václav Kellner, místostarosta Ing. Jiří Ficenec, v r. 2002 Petr Maxim

2002 - starosta Ing. Václav Kellner, místostarosta Ing. Roger Dierze

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obec-kolova.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 05.10.2004 v 12:47 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz