Homepage

Historie Skalné

Město Skalná vzniklo pod starým románským hradem Vildštejn, založeným rodem Nothaftů z Chebu. První zmínky o hradu jsou z roku 1166. Písemná zmínka o Vilštejně je z roku 1224, kdy valdsaský opat Erhard mluví o výkupu desátků od Gerolda z Vildštejna. V roce 1225 se objevuje jako svědek na listině o urovnání sporů o panství v Elsterbergu Albert Nothaft z Vildštejna. Jiný člen tohoto rodu vystupuje jako svědek v roce 1251 na listině českého krále Václava I. o valdsaském patronátu nad kostelem v Plané.

Historie Vildštejna je spjata s významnými šlechtickými rody Nothaftů, Rabů, Ramsbergů, Šliků, Wirspergů, Trautenbergů, Helmfeldů a Wolkensteinů. Již v 16. století se zde rozšiřuje řemeslná výroba, zvláštní rozvoj zaznamenala ruční výroba papíru, výroba kamenin a hrnčířství, což přineslo obci značný rozmach. Později se zde nacházejí keramické jíly a tento průmysl těžby surových jílů přetrvává dodnes jako nejvýznamnější ekonomická aktivita ve Skalné.

Vildštejn díky vzmáhajícímu se průmyslu roste co do velikosti i významu, od roku 1865 je městys a v prosinci 1905 je císařem Františkem Josefem I povýšen na město. Roku 1950 je přejmenován na dnešní jméno Skalná.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.skalna.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 04.10.2004 v 13:41 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz