Homepage

Historie obce Milhostov

Kdy tato obec vznikla, není přesných zpráv. Podle zdejšího historika Jindřicha Grádla nese roku 1181 a 1185 potok Plesná název Snata, též Znata, daný pravděpodobně slovanskými obyvateli, kteří v těch dobách od dávných časů na Chebsku sídlili.
Obec Milhostov vznikla tedy pravděpodobně před rokem 1181.

V historii Chebska je Milhostov znám z roku 1300 pod jménem Miloz, 1306 Miloce, tedy jméno zřejmě původu šeského. V těch dobách také vznikly okolní osady Vackovec, Doubrava, Hartoušov, Štobice jsou známy od roku 1392. V době posledních Přemyslovců nastalo poněmčování českého pohraničí. Celé Chebsko vzalo na sebe postupně německý ráz. Na rozhraní XII a XIII století Milhostov byl šlechtickým sídlem. Měl jej majetkem Popo z Milhostov. V době Karla IV. (2.polovina XIV. Století) byl Milhostov rozdělen na 24 hospodářství a bylo poddané až do roku 1848 městu Chebu. Mlýn č. 13 náležel klášteru sv. Kláry v Chebu.

Kostel, zbytek dřívějšího hradiště (strážná věž), byl otevřen 27. ledna 1306.

Kolem roku 1580 je první zmínka o škole v tehdejším slova smyslu. Byla to dřevěná stavba městského typu. Směrem k návsi byla jednoposchoďová, na opačné straně sahala střecha až k zemi. Tento dům nebyl však vystavěn pro školu, nýbrž byl farou. Stará fara s kostelem vyhořely při nájezdech Husitů na Chebsko (v době bitvy u Tachova). Obydlím faráře zůstala, i když zde byla umístěna škola. Roku 1861 byl tento dřevěný dům zbourán a na jeho místě postavena nová škola. Když byla roku 1876 zdejší škola rozšířena na dvojtřídní, přestala být též používána farním úřadem.

28. října 1918 připadli Chebsko - podle historických hranic - České republice. V říjnu 1938 bylo toto území mnichovskou dohodou připojeno k Německu. Ale již z jara 1945 bylo Chebsko a tedy i Milhostov osvobozen americkou armádou. Obcí projelo jen několik tanků směrem na Hlubokou. 9. května 1945 byl podepsán mír. České pohraničí bylo opět připojeno k Československé republice. Po dohodě velmocí jsou Němci nuceni se vystěhovat do Německa.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.milhostov.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 04.10.2004 v 13:32 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz