Homepage

Období doplnění sítě královských hradů,

Období doplnění sítě královských hradů,
1350-1400

Za Karla IV. byla síť královských hradů významně obohacena (Karlštejn, Kašperk, Radyně, Karlshaus a další). Hrady stavěné po r. 1300 do doby kolem r. 1380 neumožňovaly aktivní obranu. Velmi častá je i nevýhodná volba staveniště, ohrozitelného z okolních výšin (týká se to i tak důležitého hradu, jakým byl Karlštejn). Většina výdobytků aktivní obrany 13. století byla zapomenuta a k jejímu využití vedl až rozvoj palných zbraní za husitských válek.

Kolem roku 1400 se setkáváme s ještě větším důrazem na obytnou funkci na úkor obranyschopnosti, stavby jako by byly popřením dosavadního vývoje. Např. na Točníku se palác dostává do nejexponovanější polohy nad šíjový příkop. Obranná složka hradu je omezena na hranici únosného minima na Krakovci. Vývoj tak dospěl na práh kvalitativní přeměny v zámek.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 20.09.2004 v 16:23 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz