Homepage

O hradech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Hrady v Čechách plnily celou řadu funkcí, především obytnou a obrannou. Jejich vývoj u nás probíhal od 12. stol. a aktivní obrannou roli hrály až do třicetileté války v první polovině 17. stol. Čechy jsou územím na hrady velice bohatým, a to i v evropském měřítku.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 20.09.2004 v 16:54 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz