Homepage

Opaťák

Opaťák

Nejčastěji používaný název pro velký písník u Opatovic nad Labem. Vytěžením štěrkopísku vznikl krásný rekreační areál, který je díky totální absenci inteligentní koncepce již desítky let živelně využíván obyvateli Hradecka a Pardubicka. V současnosti jsou chaoticky rozprodávány části břehových pozemků. Zcela nevyhovující hygienické zázemí.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 16.09.2004 v 23:35 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz