Homepage

Historie obce Tutleky

Obec Tutleky je jednou z nejstarších osad v Čechách. Připomíná se roku 1323.

Vznik názvu obce se vysvětluje dvěma verzemi. Jedna z nich se uvádí v Pověstech Rychnovska od autora Stanislava Dvořáka. V době úpadku českého jazyka procházeli prý tudy dva cizinci, kteří tu nad správnou českou mluvou poklekli. Lidé si na toto místo ukazovali, říkali -,, tu klekli "- odtud název osady Tuklekli.

Pravděpodobnější verze je, že vesnice se dříve nazývala Tukleky , druhá část jména je od slova klúčiti (mýtiti lesy).

U Tutlek je samota Hradisko, staroslovanský ostroh nad potokem Štedrým. Stávala zde veliká hlásnice, věž, ze které se v době nepřátelského vpádu dávalo znamení ohněm. Má se též za to, že na tomto místě stával hrad nebo tvrz.

Osada Dubí, která tvoří s Tutlekami jednu politickou obec, se připomíná roku 1545.

K Tutlekám patří také dvůr Kostelecká Lhotka. První zmínka se uvádí ve 14. století, kdy se nazývá ,,Lhotkou Tlukačovou".

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.tutleky.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 31.08.2004 v 10:25 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz