Homepage

Historie - obecné informace

Obec Čermná nad Orlicí vznikla v roce 1960 sloučením dříve samostatných obcí Malé a Velké Čermné nad Orlicí. Od roku 1975 k ní ještě náleží rovněž dříve samostatná obec Číčová.

Obec Velká Čermná leží na pravém břehu Tiché Orlice a patřívala dříve Drslavicům, dále Půtům z Častolovic a dalším panským rodům. Za držení rodem Zárubů z Hustiřan byl zdejší lid značně utiskován velkou robotou. O starém osídlení svědčí tvrziště "Těšnov" a na levém břehu Orlice žárové pohřebiště doby lužické.

Obec původně zvaná Červená od barvy pozemků. Později patřila obec k panství kosteleckému. V roce 1826 měla obec 48 domů, největší z nich byl statek Dolečkův čp. 3, o sto let později 86 stavení se 430 obyvateli. Nejvíce bývali v obci zastoupeni chalupníci, kteří ale hledali obživu i jinde, např. v lese, nebo na pile Josefa Hlouška v Malé Čermné, která byla v roce 1912 zrušena. Obec byla poměrně zámožná. Podle archivních záznamů měla obec Velká Čermná v roce 1930 - 245 ha pozemků, včetně polí, luk a zachovalého lesa. Dále obec vlastnila 2 stavení, motorovou stříkačku a hospodářské stroje. Dluhy nebyly.

Rozvojem tovární výroby po 1. světové válce zaniklo v obci v hojné míře provozované obuvnické řemeslo. Před válkou se 80 % chlapců učilo obuvníkem, ale v roce 1918 a 1919 nikdo. Z řemeslníků žilo mezi světovými válkami: 2 kováři, 1 truhlář, 1 kolář, 1 bednář a 3 krejčí.

V obci bývaly tři koloniální obchody a 2 hospody. Řeka Tichá Orlice bývala v celém katastru obce zregulována a byla od Velké Čermné splavná pro voroplavbu.

Škola byla v obci postavena v roce 1890, ale škola v obci byla již dříve, a to jako filiálka ke škole šachovské. Do školy ve Velké Čermné byla např. před 120 lety zapsáno 107 dětí. Do školy také chodily děti z Čičové a to od roku 1876.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cermna-n-orl.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.08.2004 v 13:40 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz