Homepage

První zmínky o vsi

Nález opracovaného kamenného mlatu s vyvrtaným otvorem pro topůrko (vyoraný na poli k Ostrovu) dokazuje zdejší osídlení již v mladší době kamenné a zřejmě souvisí s třebešovským osídlením.

Po zbudování prvotního sídla v zkolonizovaném území Hrošky v polovině 14. století si její páni zřídili pod zdejším casteliem menší dvorec. Takovéto odloučené dvorce byly zakládány v okrajích kolonizovaného hraničního hvozdu a jejich úkolem byla přeměna okolního lesa na ornou půdu a vznik osídlení. Tato předsunutá střediska jsou všeobecně dodnes nazývána újezdy.

Již od začátků kolonizace byly tyto újezdy pro jejich množství rozlišovány různými přídomky, vznikajícími dle jejich umístění či všeobecně známých událostí. Vznikající vesnice kolem zdejšího castelia a dvorce se dle pověsti snad zprvu nazývala Veselý Újezd a pověst vypráví i o důvodu přeměny názvu na Bílý Újezd.

Zprvu jej celý vlastnili Páni z Hrošky, kteří si ve druhé polovině 14. století zbudovali rodové sídlo na Skalce. Roku 1558 získali několik chalup s částí podacího solničtí Vlkanovští. Roku 1567 prodal rytíř Jiří Ostrovský ze Skalky zdejší dvůr se svojí částí vsi Matyáši Dobešovi k černíkovickému panství, tím dvorec zanikl a nová vrchnost zde provozovala již pouze ovčín.

Po třicetileté válce získal černíkovické panství Jindřich Kraft z Lammersdorfu. Po několika změnách vlastníků získal panství roku 1676 hrabě František Karel Libštejnský z Kolowrat Krakovský z Rychnova. Jejich poddaní patřili ruční robotou k dvoru Ostrovu - zahradníci robotovali 52 dnů ročně, chalupníci 26 dnů a poddaní bez půdy 13 dnů (ve vsi nebyl žádný sedlák, ti byli povinni potažní robotou). Umístění bývalého panského dvorce připomíná jeho studna, dodnes zvána "dvorská".

Součástí obce jsou roztroušené chalupy Roudného, jehož název je odvozen od rudy dobývané v okolí. Pro nekvalitu této železné rudy byla její těžba v druhé polovině 19. stol. zastavena. Nové výzkumy r. 1958 nevelkou kvalitu zdejších ložisek potvrdily, zároveň byl pod ložisky nalezen bauxit. V těchto místech se nachází geologický zlom podloží, kdy opuka přechází v kvalitní diorit - lidově modrák.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilyujezd.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.08.2004 v 13:03 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz