Homepage

Historie obce Úbislavice

Oubislavice - osada čeledi Ubislavovy či rodu nebo plemen Ubislavova.

Karel I. v krajině naší zanechal památku. Do jeho doby připomíná se farnost v Oubislavicích. Dřevěná kaplička nahrazená roku 1350 kostelem dřevěným s vedle stojící zvonicí. Kde nyní stojí naše fara a škola, stávala prý tvrz Oubislavova. Za císaře Karla VI. postaven u nás kamenný kostel, kdež také postavena škola pro německé a české děti - škola německá. Potok, obcí naší tekoucí, má jméno Vořeška.
Roku 1384 kostel náš již farním byl zasvěcen Narození Panny Marie, roku 1788 vystavěna fara, roku 1831 farní stodola a roku 1887 konána jubilejní slavnost na památku zřízení fary. V roce 1890 vykonáno sčítání lidu, téhož roku založena silnice,...

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://ubislavice.com

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 13:43 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz