Homepage

Historie obce Třebnouševes

Staré památky kamenné, které se nalezly na polích v okolí obce, svědčí o tom, že člověk žil v tomto kraji tisíce let před Kristem. V přírodní kotlině vznikla okrouhlá osada - TŘEBNOUŠEVES.

První zmínka je z XIII. století. V této době byla Třebnouševes majetkem kláštera Strahovského. Jako sídlo zemanství se připomíná Třebnouševes ve XIV. století. Sluší se připomenout husitského hejtmana - zemana Procka z Třebnouševse, který byl na sněmu Čáslavském v roce 1421.

V roce 1622 byl majetek zkonfiskován a prodán Albrechtovi z Valdštejna. V roce 1776 byla postavena socha svaté Trojice. Roku 1782 byl majetek rozdělen sedlákům. V roce 1866 uprchlo mnoho sedláků před pruskou armádou. Po prusko-rakouské válce nastal kulturní a hospodářský rozmach obce.

V letech 1920 - 1922 byl postaven Husův pomník a památník padlých v I. světové válce. V letech 1940 - 1941 bylo provedeno zpevnění vozovky procházející obcí žulovými kostkami. V období II. světové války nebyl žádný občan vězněn v koncentračním táboře.

V letech 1945 - 1989 pracoval v obci Národní výbor. V tomto období bylo vykonáno mnoho práce pro občany pro zlepšení jejich životních podmínek. Občané provedli opravu základní školy(střecha, okna, fasáda). Bylo provedeno zpevnění místních komunikací, výstavba chodníků, koupaliště se sociálním zařízením a restaurací. V roce 1980 byla dokončena výstavba mateřské školy.

V roce 1960 se staly obce Vinice a Ostrov součástí obce Třebnouševes. Zajímavostí obce Ostrov je socha Svatého Vavřince, památník padlých v I. světové válce, Pravoslavný kříž z dob Napoleonských válek a křížek na návsi. Dominantou obce Vinice je kaplička Panny Marie postavené v roce 1823.

V posledních letech byla provedena oprava budovy Obecního úřadu, plynofikace celé obce a rozvod telefonních linek do všech domů. Pravidelně se konají sjezdy rodáků obce.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 13:41 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz