Homepage

Stručná historie obce Urbanice

Jméno Urbanice představuje ves lidí Urbanových. Osobní jméno vzniklo z latinského urbanus (měšťák) a to z obecného přídavného jména urbanus (městský, zdvořilý, uhlazený). Obec Urbanice vznikla pravděpodobně při staré obchodní cestě Praha - Hradec Králové - Náchod. Nasvědčuje tomu i název obce.

Nejstarší písemný doklad o vesnici pochází z roku 1465. Urbanice náležely zprvu mezi obce opatovického kláštera. Roku 1561 se staly poddanou vsí panství libčanského, jehož majitelem byl Jindřich Nejedlý, rytíř z Vysoké, císařský starosta Hradce Králové. Po zrušení nevolnictví byly Urbanice samosprávnou obcí s konšely, rychtáři, představenými a starosty v čele obecního zastupitelstva. V té době docházelo už k rychlejší výstavbě obce.

Roku 1.7.1964 došlo ke spojení obcí Praskačka, Urbanice a Vlčkovice pod jeden MNV. Pod obcí Praskačkou jsme byli až do 1.7.1990, kdy se podařilo opětovné osamostatnění. Tímto datumem se vše změnilo a obec začala modernizovat, rekonstruovat a také stavět, neboť pro obec byly konečně peníze, se kterými mohla jednat dle svého uvážení. Jako první zde byl zaveden lístkový odvoz odpadu, opravena jedna z vodních nádrží, položeno nové elektrické vedení (což bylo patřičně oslaveno), postaveny dvě čistírny odpadních vod společně s novou kanalizací, koupen obchod potravin a fotbalové hřiště, zrekonstruována budova místní knihovny a nesmíme ani zapomenout na "Památník padlým", u kterého byl státní znak s poprsím bývalého prezidenta T.G.Masaryka v lipové ratolesti opraven. To je pouze malá část toho co se zde změnilo.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.urbanice.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 09:11 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz