Homepage

Historie obce Těchlovice

První písemná zmínka o Těchlovicích pochází z roku 1318, kdy zde žila jakási Perchta z Těchlovic. V 15. století se podle osady psalo již několik vladyků, z nichž nejznámějším je Martin řečený Kladný z Těchlovic, připomínaný roku 1411. V 16. století pak proslul zvláště Václav Donát Přímský z Těchlovic. Vesnice nicméně tehdy patřila městu Hradec Králové, a to až do roku 1547, kdy mu byla formou konfiskace odňata a prodána Janovi z Pernštejna. Ten ji hned následujícího roku prodal Zdeňku Zárubovi z Hustířan. Část vsi ale odkoupil Bernard Jestříbský z Rýzmburka a připojil ji ke svému statku Boharyně. Zanedlouho byla vesnice opět spojena a patřila rodu Zárubů z Hustířan. V roce 1644 byl majitelem Těchlovic Otto Tycho de Brahe, po jeho smrti je získala jeho manželka Kateřina Lidmila de Brahe, rozená Kapříková z Lesonic. Ta je však v roce 1662 prodala Ferdinandu Bonaveturovi hraběti Harrachovi, jenž je připojil ke svému statku Stěžery, s nimiž pak Těchlovice sdílely společný osud i v následujících staletích.

Od roku 1762 měly Těchlovice vlastní školu, která pro nedostatek žáků bohužel zanikla po více než dvousetleté činnosti v roce 1974, takže v současnosti je v obci pouze škola mateřská. Přestože zde nevzniklo nikdy vrchnostenské či správcovské sídlo a obec se tak nemůže pochlubit zámeckou architekturou, i zde bylo v 19. století a počátkem 20 stol.etí Postaveno z iniciativy místních obyvatel několik drobných sakrálních objektů, které mají dnes historickou hodnotu. Patří mezi ně vedle pseudogotické kapličky sv. Panny Marie zejména socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1822, stojící na okraji obce při silnici do Libčan, a pískovcový kříž s ukřižovaným Kristem z roku 1900, který lze spatřit u zrušené prodejny v centrální části obce. Poblíž se nalézá i památník padlým v první světové válce. Na tomto památníku, jehož kompoziční součástí je pískovcové sousoší lva stojícího vítězoslavně na prsou rakouské orlice, jsou vytesána jména 18 těchlovických mužů padlých v letech 1914-18.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 09:06 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz