Homepage

Historie obce v běhu staletí

13. - 14. století - Kraj kolonizoval rod pánů z Obřan na moravském Krumlově, po nich rody z Lipé, z Kunštátu - odnož rodu z Obřan, páni erbu zubří hlavy a jejich manové. Sněžné zřejmě založil Kdold z Hazlau nebo Dětřich z Wolfgersdorfu s kolonisty z Moravskokrumlovska.
1335, 16.7. - Jeruše, dcera Jimrama z Aueršperka, vdova po Kadoldovi z Hazlau a maželka Dětřicha z Wolfgerdorfu, darovala příjmy z obce Sněžné (nemecz) po své smrti doubravnickému klášteru.
Konec 14. století - 15. století - Sněžné patřilo k bystřickému panství pánů z Pernštejna a ti platy odtud dávali věnem dcerám a manželkám.
1415 - 1440 - Předpokládané počeštění osídlení Sněžného vlivem husitství.
1500 - Při novém rozdělení panství připadlo Sněžné k novoměstskému dílu.
1524 - První doložený sněženský rychtář. Jmenoval se Janoch.
1540 - Doložen ve Sněžném mistr sklenář, první doklad huti "na Vříšti".
1587 - Rychtář spravoval osady Kuklík, Křižánky a užíval milovské louky. Ve Sněžném existoval kostel a fara, zřejmě utrakvistické.
1582 - Před uvedeným rokem vznikla ve Vříšti nebo na Fryšavě skleněná vítací číše (vilkum) pánů z Pernštejna, dodnes dochovaná.
Počátek 17. století - Vzniká Milovský rybník.
1625 - Olomoucký biskup vysvětil oltářní menzu kostela sv. Kateřiny, ale farnost ve třicetileté válce zanikla.
1666 - Existovalo již osídlení Vříště, kde stál nyní železářský hamr.
1672 - K zatím neobsazené farnosti náleželo Sněžné, Tři Studně, Fryšava, Křižánky, Líšná, Vříšť, Kuklík, Odranec a Kadov.
1675 - Doložen první učitel.
1729 - Obec si pořídila první pečetidlo, jehož otisk se dochoval dodnes.
1731 - Vzniklo osídlení v Milovech.
1736 - Vznikla expozitura novoměstké katolické farnosti, sněženský farní obvod byl rozšířen o nově vzniklé Blatiny, Samotín a Krátkou.
1741 - Byl nakreslen nejstarší situační plánek Sněžného. Vznikl milovský hamr, později zřízen i dvůr.
1749 - Uvádí se první škola.
18. století - Rozvoj železářství a dolování v Kadově, Milovech, ve Vříšti, v Líšné i jinde v okolí.
1753 - 1755 - Na místě kostela sv. Kateřiny vytavěn chrám sv. Kříže.
1782 - Mnoho rodin se přihlásilo k evangelickému vyznání.
1784 - Zřízena škola ze staré katolické fary pro Sněžné, Líšnou, Vříšť, Kuklík, Odranec, Kadov, Krátkou, Samotín, Blatiny a Milovy.
1788 - Vysvěcena evangelická modlitebna. Počátek 19. století. Sněžné má doloženo právo dvou výročních trhů, jaké příslušely městysům (starší označení: městec, městečko).
1825 - Přes Sněžné postavena obchodní silnice Nové Město - Svratka.
1845 - Zřízena katolická farnost.
1848 Zrušena vrchnostenská správa. Postupně vzniká obecní samospráva.
1851 - Zřízena evangelická škola, později označená jako dolní obecná škola.
1852 - Sněžné konečně úředně uznáno městysem, počet výročních trhů zvýšen na čtyři. Městečko součástí okresu Nové Město na Moravě.
1853 - Zrušen hřbitov kolem kostela sv. Kříže a zřízen dnešní.
1861 - Z toleranční modlitebny přestavěn evangelický kostel.
1869 - V městysi zřízen poštovní úřad.
1872 - Postavena radnice.
1877 - Zřízena četnická stanice.
1879 - Otevřena první záložna.
1882 - Ustavena jednota Sboru dobrovolných hasičů, postupně další spolky a knihovna.
1885 - Zřízen zdravotní obvod.
1898 - Dostavěna a otevřena budova dnešní základní školy, tehdy "dolní".
1900 - Regulovány a překryty potoky v městečku.
První polovina 20. století -Vznikají a působí menší průmyslové podniky.
1908 - Zaveden telefon.
1913 - Zavedeno elektrické osvětlení.
1920 - Založena TJ Sokol, o rok později Orel.
1922 - Spojeny dolní a horní škola ve školu pětitřídní.
1925 - Odhalen památník od J.Pelikána, vrcholící sochou T.G.Masaryka. Rozparcelováno 64 ha dvora Milovy.
1930 - Postaven hotel Záložna.
1933 - V městysi ustavena újezdní měšťanská škola, dolní budovu proto zastupitelstvo nechalo příští rok nadstavět.
1935 - Postavena sokolovna. V Milovech postaven hotel.
1939 - Náměstí městyse sadově upraveno. Otevřen druhý hotel.
1939 - 1945 - V katastru odbojová činnost proti okupační moci.
1945 - Zřízeno Plicní sanatorium ONP Brno, Buchtův kopec.
1949 - Sněžné dostává dnešní jméno místo dosavadního Německé. Stává se součástí okresu Žďár nad Sázavou.
1960 - Vříšť osadou střediskové obce Sněžné.
1962 - Blatiny a Podlesí osadami Sněžného.
1990 - První polistopadové volby obecního zastupitelstva.
1991 - Vydáván 1. Ročník Sněženského zpravodaje.
1992 - Krátká a Samotín se připojují 1. ledna k Obci Sněžné.
1993 - Ve zpravodaji začínají vycházet Kapitoly z dějin Sněženska.
1997 - Plynofikace Sněžného.
1998, 8.4. - Podvýbor pro heraldiku PS PČR projednal a doporučil k udělení návrh znaku a praporu obce. A 18.června byl udělen Parlamentem ČR obci znak a prapor Sněžného.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.snezne.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 26.08.2004 v 08:43 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz