Homepage

Historie obce Matějov

Obec Matějov se nachází na mírné stráni v těsné blízkosti zemské hranice mezi Čechami a Moravou v nadmořské výšce 591 m. Její katastrální území o rozloze 1024 ha bylo svou rozlohou na pátém místě v okrese Žďár nad Sázavou.

Po odtržení osady Česká Mez v roce 1960 má rozlohu 986 ha. Obec je přifařená k Novému Veselí a od okresního města Žďár nad Sázavou vzdálena 10 km.

Založena byla ve druhé polovině 13. století. Její původní jméno " Tassendorf " - ves Tasova - bylo odvozeno od jejího majitele Tasa z Lomnice u Brna, který je znám z let 1281-1297. Ten sem pravděpodobně přivedl kolonisty z některé své starší osady německé (dle Vlastivědy moravské).

První písemné zprávy o obci se nacházejí v archivech z roku 1366, kdy ji vdova po Adamovi z Konice se syny Janem a Sulíkem postupuje Janovi z Meziříčí.

Další zpráva, v níž se výslovně připomíná ves Matějov (Mathyegow) je z roku 1477.

Nové Veselí a okolní obce byly součástí meziříčského panství, jehož držitelé pocházeli z mocného rodu pánů z Lomnice. Poblíž obce je Matějovský rybník o rozloze 68 ha. Kdy byl založen není známo, ale je zapsáno, že 18. srpna 1528 prodává mimo jiné ves Matějov a rybník u Matějova Vladislav z Lomnice a na Meziříčí Janu z Pernštejna.

V roce 1788 byla v obci postavena první škola na návsi. V roce 1881 byla dostavěna, posvěcená a slavnostně otevřená druhá budova školy čp.31 (dnes truhlářství p. Chalupy).
Třetí budova školy byla dostavěná stavitelem Matějkou z Přibyslavi v roce 1939. Vyučování sloužila do roku 1979, kdy byla uzavřena v rámci reorganizace školství na žďársku. Bylo tedy vyučováno v obci asi 200 roků.

Uprostřed návsi stojí kaple postavená v létech 1907-1908 dle plánu stavitele Josefa Křeliny ze Zámku Žďáru. Po vnitřním vybavení byla vysvěcena v roce 1910 a zasvěcena Panně Marii. Ve věži kaple jsou umístěny dva zvony.

V dřívějších dobách se obyvatelstvo zabývalo především zemědělstvím, dále zde byli 2 truhláři, 1 kupec, 1 hostinský a do roku 1930 bylo ve vsi několik tkalců.

První znak obce - srdce, z něhož vyrůstají 3 kvítky, po stranách sedí na srdci 2 ptáci a pod srdcem jsou 2 palmové ratolesti. Druhý znak obce asi od roku 1900 - klusající kůň.
Elektřina byla do obce zavedena v roce 1929, autobusové spojení od 1. října 1956. Obecní vodovod byl vybudován v létech 1974-1975, nová prodejna potravin slouží obyvatelům od 7. února 1981. V obci je 58 domů, 2 chaty a žije zde 203 obyvatel (v dřívějších dobách až 270).

Poslední stavební akcí byla plynofikace obce, která začala na podzim roku 2000.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 25.08.2004 v 13:44 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz