Homepage

Historie obce Bory

Dolní Bory

V roce 1843 panství Velké Meziříčí, kraj Jihlavský. První prameny uvádějí rok 1336 a název Brana Boemicalis. Obec patřila dvojímu panství. Spodní část obce s rychtou patřila původně k panství Mostišťském a od roku 1390 náležela k panství Meziříčskému. Horní část obce náležela k panství Radostínskému. Kostel sv. Jiljí je dominantou obce a jeho nejstarší část, presbytář, je postaven v gotickém slohu.

Koncem 19. a počátkem 20.století používá představenstvo obce razítko, na kterém je vyobrazena postava světce, zřejmě patrona kostela a obce. Dolní Bory leží v jedné z nejvýznamnějších lokalit pegmatitů na Moravě. Ve zdejších "hatích" byl od konce 19.stol. až do roku 1972 těžen křemen a živec pro sklářské a keramické účely. Další přírodní zvláštností je přírodní památka "Rasuveň" - staletý bukový les.

Horní Bory
V roce 1848 panství křižanovské, kraj Jihlavský. První zmínka o Horních Borech je z roku 1348. Jsou uváděny různé názvy, např. Theutonicalis Kyenheyt, Kynhayd, Horní Německý Bor. Farní osada je rozložena po obou stranách okresní silnice, severně od Velkého Meziříčí, 521 m nad mořem. Dominantou obce je kostel sv. Martina, jehož nejstarší zachovalá část je z let 1250 - 1280. Koncem 19. a počátkem 20. století obec používala razítko se symbolem borovice a nápisem "Představenstvo obce Horní Bory ". V roce 1813 se zde narodil Josef Těšík, vlastenec - spisovatel a národní buditel. Zvláštností je přírodní památka s názvem " Mrázkova louka ". Rostou zde některé chráněné druhy rostlin, jako je Rosnatka okrouhlolistá, Suchopýr úzkolistý, Zabělník bahenní a Tolije bahenní.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bory.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 24.08.2004 v 14:05 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz