Homepage

Historie obce Trnava

První zmínka je zaznamenána z roku 1101. Byla označena jako osada založená na mýtině, kde rostlo mnoho trnitých křovin (odsud asi pochází název Trnava). Poloha Trnavy je severovýchodně od města Třebíče po obou stranách Klapovského potoka. Náves tvořily louky ohražené ploty, zavlažené zmíněným potokem. Domy stavěny z tvrdého materiálu obráceny štíty do návsi, po jejichž severní straně vede silnice do Velkého Meziříčí.

Farou náležela Trnava za dávných časů do Rudíkova. Roku 1620 si zřídili místní katolíci z Trnavy, Pocoucova a Ptáčova zvláštní modlitebnu,ze které je nynější kostelík (který byl přestavěn roku 1785 a zasvěcen sv. apoštolům Petru a Pavlu).
Začátkem měsíce srpna roku 1884 se začala stavět škola, která byla postavena již na jaře roku 1885. Tato Základní škola slouží po mnoha úpravách dodones.

V roce 1904 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, který dosahuje svými výsledky velkých úspěchů až do dnešní doby.

1101 - první zmínka o Trnavě
1620 - zřízena modlitebna
1785 - přestavěn kostel
1785 - 1804 - byl farářem p. Nivard Javůrek
1808 - postavena škola
1826 - 1855 - farářem p. František Veverka
1872 - nalezeno mnoho rakouských denárů ze 14. a 15. století
1885 - postavena budova dvojtřídní školy
1904 - založen Sbor dobrovolných hasičů
1972 - při stavbě kulturního domu nalezeny stříbrné groše z doby Václava IV.
2004 - palamentem ČR schválen obecní znak a prapor
2004 - 100 let od založení SDH vysvěcena socha sv. Floriána

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.08.2004 v 15:17 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz