Homepage

Historie obce Menhartice

Menhartice se připomínají roku 1349 de Meinhorticz, 1351 De Menhartycz, 1609
Menharticze, 1718 Menhartitz, 1881 Menhartice.

Jak udává ve své topografii Moravy Řehoř Volný, byly Menhartice začátkem
14. stoleti majetkem Filipa z Menhartic společně s jeho bratrem Znalou. Filip postoupil svůj podíl v 1351 Zdeňkovi z Pláče, který to zboží držel se svým synovcem Vilémem z Brovic mezi roky 1356-1360. Potom obec dostal Smil z Police, který ji postoupil 1390 Ondřeji z Menhartic, ten ji 1392 s tvrzí a dvorem
postoupil Albertu ze Slatiny, který ji roku 1398 prodal Kuneši z Lovčovic. Kolem roku 1580 obec držel Jan Ludvík Krokvitzer z Nové Vsi, který ji postoupil o 9 let později Ruzingerovi z Rushaufu a jeho manželce Johaně z Nové Vsi. Ruzinger prodal Menhartice spolu s dvorem roku 1600 vdově po Tasovi Meziříčském z Lomnice a jejím dětem, od té doby náležely Menhartice k jemnickému panství.
Vrchnostenský dvůr v Menharticích se připomíná již v roce 1609. V roce 1846 měly Menhartice 31 domů a 172 obyvatel.

V současné době má obec Menhartice 48 domů a 165 obyvatel. Z čehož 34
domů je obydlených trvale a 14 má pouze majitele.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.08.2004 v 11:21 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz