Homepage

Historie obce Kozlany

Pokud se dá z minulosti vysledovat patřily Kozlany zhruba od od roku 1100 pod panství kláštera třebíčského. Roku 1424, kdy klášter obsadili husité byl dobyt a zpustošen hrad Kozlov, patřící též třebíčskému klášteru tak jako obec. Roku 1468 dobyl třebíčský klášter uherský král Matyáš a ten prodal klášter i s okolními obcemi Zdeňku ze Šternberka a z Lomnice. Jak se střídali vlastníci kláštera, tak i obec Kozlany přecházela do vlastnictví pánů z Boskovic a z Pernštejna (okolo roku 1490), pánů ze Žerotína, (roku 1551 byly Kozlany prodány panu Oldřichovi z Lomnice a na Náměšti), Verdů z Verdenberka, Euklovirků z Kufštejna a roku 1752 zakoupili náměšťské panství (spolu s naší obcí) pánové Haugvici z Biskupic.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.08.2004 v 08:35 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz