Homepage

Historie obce Kojatín

1104 první písemná zmínka
1556 zničení obce
1712 znovuvystavění Kojatína
1834 pečeť
1879 postavena kaplička p. Marie

Jméno vesnice (původně Kojytín) je odvozeno od zakladatele Kojaty. Domy jsou sestavené v malou náves, jsou vesměs novějšího rázu, stavěné z kamene a z cihel. V obci žije asi 80 občanů. Kojatín patří k nejstarším osadám okresu, je jmenován v zakládací listině třebíčského kláštera, avšak osada zpustla a přes 200 let nebyla obsazena. Zničení spadá do dob Matyášových roku 1556, když Vratislavovi z Perštýna byl statek třebíčský do desek vložen, je Kojatín mezi pustými vesnicemi. Kojatín byl znovu vystavěn roku 1712.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 20.08.2004 v 14:59 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz