Homepage

Historie obce Lesná

První zmínka o obci sahá do 2. poloviny 13. století a je spojena s existencí hradu Smolín(tehdy Pechburg), ležícím cca 700m jihozápadně od okraje obce. Původní osadníci - jichž většina přišla z Uher - postavili svá první obydlí v lokalitě "Havlinka", nacházející se asi 1 km západně od současné vesnice. Postupem času, jak se měnili vlastníci hradu, docházelo k jeho pustnutí až nakonec kolem roku 1578 byl opuštěn zcela. V této době došlo k postupnému přesunu obyvatel (zřejmě pro dostupnost stavebního materiálu, použitého z hradních zdí) do míst, kde obec Lesná leží nyní. Obyvatelé obce se od počátku její existence živili převážně zemědělstvím. Ke změnám došlo až po roce 1989.

Od 17. století patří obec k farnosti Hořepnické. Do 19. století patřila k obci ještě osada Kyjov. Od roku 1967 do roku 1990 patřila obec pod správu MNV Velká Chyška.

V roce 1990 byla dílem rozhodnutím obce Velká Chyška o osamostatnění a dílem aktivitou místních občanů obnovena obec Lesná jako samostatný subjekt. V prvním volebním období byl starostou zvolen pan Karel Hájek z č.p. 16.

Tehdejší zastupitelstvo se muselo vyrovnávat jak s dělením majetku bývalého MNV Velká Chyška, tak s úplně novými předpisy a normami. Po počátečních zádrhelech se vše ustálilo v zaběhnutém rytmu. Byla provedena rekultivace skládky v obci, opraveny silnice atd. Po odstoupení pana Hájka z funkce, byl novým starostou zvolen pan Berka František č.p. 2. Za jeho působení byla provedena kompletní rekonstrukce elektrického vedení v obci, všechny nemovitosti byly osazeny přípojkami telefonního zemního vedení, zrekonstruováno veřejné osvětlení, proveden nátěr kapličky a autobusové zastávky, atd.

Ve volbách v roce 1998 byl starostou zvolen pan Vladislav Rokos z č.p. 24. Do současnosti byla provedena kompletní rekonstrukce komunikací, dokončeno převedení všech pozemků do vlastnictví obce, obecní úřad byl vybaven výpočetní technikou, byla zahájena Komplexní pozemková úprava a v současné době se rozbíhá zpracování Plánu územního rozvoje. Do budoucna chce obec vybudovat nový vodovod, v návaznosti na prováděnou KPÚ nový rybník, a v neposlední řadě se plánuje výstavba koupaliště.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lesna.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 19.08.2004 v 12:02 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz