Homepage

Historie obce Bratřice

První zmínka o obci
Podle dochovaných písemných zpráv patří Bratřice k nejstarším obcím na Pacovsku. První písemná zmínka o naší obci je z roku 1273.

Název obce
V ní je uveden latinský název obce Sonebnar, který byl nejspíš odvozen z německého názvu Schoenebrunne (krásná studně, krásný pramen). (Tento název by obec mohla mít i dnes - voda, která teče z našich kohoutků je vhodná i pro kojence a má vynikající chuť.)

Původní český název zněl Bratřetice, tj. ves lidí Bratřatových.

Další zprávy o obci
Z roku 1410 pochází zmínka o naší obci, která se nachází v urbáři strahovském. Zde jsou uvedeny oba názvy obce - latinský i český - villa Bratrzetycze dicta Ssunebrunne.

Majitelé Bratřic
Od druhé poloviny 13. století až do husitských válek patřily Bratřice církevní vrchnosti, strahovskému klášteru, pak se zde vystřídalo několik majitelů a po bitvě na Bílé hoře znovu připadly Strahovu.

Osada Cetule
První zmínka o Cetuli je v Zemských deskách roku 1614, berní rule. V ní jsou uvedena jména prvních osadníků - s většinou z nich se v Bratřicích setkáme i dnes (Míka, Kotál, Rokos, Roubal, Janza, Adam a další).

Kovárna
Od 2. poloviny 17. století stála uprostřed návsi kovárna.
V ní je uveden latinský název obce Sonebnar, který byl nejspíš odvozen z německého názvu Schoenebrunne (krásná studně, krásný pramen). I společenský život obce (-Jdi do kovárny, tam se to jistě dovíš.

18. a 19. století
V této době byly Bratřice malou vesnicí s těžkou, málo úrodnou půdou, s převahou pěstování brambor, obilí, trochou lnu a ovoce. Okolo obce byly vždy hluboké lesy s dostatkem dřeva.

Skelné hutě
Dostatek dřeva vedl Chýšeckého faráře k návrhu založit skelné hutě. Ty pracovaly od roku 1836, huť byla u osady Cetule a jmenovala se Jarolímka. Fungovala přes 40 let, dokud se zásoba dřeva výrazně nesnížila.

Pohromy a války
Polovina 19. století a začátek století dvacátého nepřinesly Bratřicím nic dobrého. Války nemoci a navíc nikdy nevídané krupobití v roce 1903 přinesly hodně bídy a utrpení.

První republika
V této době došlo k rozvoji obce, bylo postaveno množství nových budov, také obecní škola byla svépomocí občanů vybudována a v roce 1936 byla do obce zavedena elektřina.

Budování socialismu
Tuto dobu si občané dobře pamatují. Přinesla naštěstí také výstavbu a úpravy dalších domů, kanalizaci a úpravy cest. Družstvo bylo založeno až v roce 1959. V Bratřicích postavilo kravín a další hospodářské budouvy.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bratrice.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 19.08.2004 v 09:45 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz