Homepage

Historie obce Jindřichovice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273 v listině papeže Řehoře X. Tehdy obec patřila k panství kláštera v Teplé.
V roce 1340 koupil osadu Petr Plik, majitel Nejdku. Již tehdy pracovalo v okolí několik cínových dolů.
V roce 1434 získal zdejší panství kancléř Kašpar Šlik, jehož rod jej držel až do roku 1627, kdy musel Jindřichovice prodat Ottovi Nosticovi. Rod Šliků obec zvelebil, rozšířil těžbu kovů, k cínu se přidalo stříbro, olovo a železo. Roku 1537 získala obec městská práva, později potvrzená císařem Ferdinandem I.
V roce 1518 mělo město radnici, roku 1537 svůj pivovar a v roce 1592 byla otevřena škola. Nosticové drželi Jindřichovice od 17. století až do roku 1945. Za jejich panování se obec dále rozvíjela.
V roce 1843 žilo v panství 1900 obyvatel v 267 domech. Samotné město Jindřichovice pak mělo v tomto roce 63 domů a 440 obyvatel.
Za 1. světové války v roce 1915 byl mezi Jindřichovicemi a rotavským lomem na čedič zřízen tábor ruských a srbských zajatců, kteří pracovali v rotavských železárnách a stavěli chemickou továrnu v Sokolově. Velké množství jich podlehlo hladu, vyčerpání, špatné hygieně a epidemiím.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 18.08.2004 v 14:11 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz