Homepage

Židovský hřbitov v Brtnici

Nejstarší židovský hřbitov se měl nalézat na severní stráni za kaplí Panny Marie Pomocné, na příkaz vrchnosti byl však před rokem 1600 zrušen. Bezprostředně byl proto založen druhý hřbitov - na severovýchodním okraji městečka. Pohřebiště obdélného tvaru je situované ve stráni mezi lesem a silnicí na ploše 2050 m2. Náhrobky staršího typu v počtu asi 250 kusů jsou provedeny hlavně v místní žule, jejich členění a výzdoba je střídmě barokní odpovídající 17. - 18. století. Jako symboly zde nalezneme motiv koruny, jelena, květu a vinného hroznu. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1672.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.brtnice.cz

Typ záznamu: Židovský hřbitov
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 29.03.2005 v 12:34 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz