Homepage

Historie města Strakonice

Jméno města pochází od lidu praotce Straky, Stracha, Strakoně či Strachoně a celá jeho historie se váže k založení strakonického hradu a jeho vývoji.

Město, tak jak je známe dnes, leží na území, kde se dříve rozkládaly čtyři osady - Žabokrty, Bezděkov, Lom a Strakonice.

Vývoj města začíná ve druhé polovině 12. století, kdy zde šlechtický rod Bavorů založil raně gotický hrad. Již Bavor I. daroval část hradu rytířskému řádu johanitů (sv. Jana Křtitele), který zde sídlil po dobu 700 let až do roku 1925.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mu-st.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 08:52 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz