Homepage

Krátká historie obce

K založení obce došlo teprve v 15. století a v písemných pramenech se poprvé objevuje až v roce 1435.

V roce 1569 patřila obec k panství Vlachova Březí. V roce 1654 se užíval název Pěčnovo. Tehdy zde žilo celkem šest usedlých a dvě chalupy (Paškovská a Krejčovská). Byly pusté a pole ležela ladem.

Největším sedlákem v Pěčnově byl tehdy Vít Potužník, který vlastnil celkem tři strychy půdy a choval dva koně, dva voly, pět krav, devět jalovic, jedenáct ovcí a sedm vepřů.

Celkový stav hospodářského zvířectva v roce 1654 v Pěčnově byl následující: čtyři koně, třináct volů, osmnáct krav, dvacet šest jalovic, třicet sedm ovcí a dvacet osm vepřů.

Dále víme, že obec v roce 1697 a 1703 vyhořela kromě jednoho stavení.

Název se měnil hned několikrát. V roce 1676 se uvádí forma Pěčínov, v roce 1720 německý tvar Peitschnau, v roce 1790 Bietschnau a v roce 1840 Píčnov. Úředně byl název upraven v roce 1854 na Píšnov a teprve od roku 1904 se začal používat tvar Pěčnov. Podle jazykozpytců se dá název Pěčnov vyložit z názvu Pěčnův dvor z osobního jména Pečen (pakný)...

Při sčítání obyvatelstva v roce 1930 bylo v obci zjištěno 139 osob, které bydlely ve 28 domech.

V roce 1925 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Pěčnově.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pecnov.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 13.08.2004 v 08:01 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz