Homepage

Historie obce Chvalovice

Vznik Chvalovic je spojen s kolonizačními aktivitami cisterciáského kláštera ve Zlaté Koruně na konci 13. století.
O hospodaření chvalovického klášterního dvorce se zápisy dochovaly z počátku 15. století. V téže době byl také položen základní kámen pro stavbu kaple.
K roku 1445 jsou Chvalovice uváděny pod názvem Dirnhof. Český král Vladislav Jagelonský 1513 ves a celé panství Netolice daroval Petrovi z Rožmberka. O dvacet let později Jan z Rožmberka udělil právo vařit bílé a červené pivo v domě čp. 2 právovárečníkovi Jiřímu Púhlerovi. Objekt se dodnes, byť v zanedbaném stavu, zachoval.
Značný hospodářský význam pro Chvalovice měla výstavba tuhových dolů, které kolem 1880 vystavěla společnost Pierron. Závod za 1. světové války odkoupil kníže Kinský a od 1930 se majitelem stalo Chvalovické těžařstvo. V současnosti patří doly do vlastnictví obce.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 12.08.2004 v 11:34 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz