Homepage

Historie obce Kostelec nad Vltavou

Krajina mezi Orlíkem a Zvíkovem se nazývala Újezdem Vltavským a patřila nejdříve českým králům. Když břevnovský klášter sv. Benedikta (založený roku 993) obdržel pozemky na pravém břehu řeky, založili řeholníci u Zeleného lesa na značně vystouplém návrší farní kostel (připomínán roku 1341), kolem kterého záhy vznikla vesnice. Roku 1406 byla ves připojena k hradu Orlík, od roku 1534 byla v držení pánů ze Švamberka.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 11.08.2004 v 13:05 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz