Homepage

Současnost muzea ve Valašském Meziříčí

Současnost muzea ve Valašském Meziříčí

Muzeum ve Valašském Meziříčí, založené v r. 1884, je druhým nejstarším českým muzeem na Moravě. Najdete ho v empírovém zámečku Kinských ve Valašském Meziříčí v Krásně. Zámek spolu s areálem městského (dříve zámeckého) parku je jedním z posledních dokladů starší zástavby městečka Krásna a patří k souboru nejvýznamnějších památek města Valašské Meziříčí.

Výraznou postavou, která se zapsala do dějin muzea, byl páter Eduard Domluvil, pod jehož vedením se koncem 19. stol. podařilo instalovat muzejní expozici na náměstí ve Valašském Meziříčí, obnovit vydávání Musejního sborníku a podstatně rozšířit sbírky.

První světová válka znamenala nucenou přestávku v činnosti Muzejní společnosti a muzea. Po válce se sice činnost opět rozběhla, ale již nikdy nenabyla předválečného zanícení a aktivit. V r. 1932 byla otevřena nová expozice muzea v budově Městské spořitelny a během druhé světové války se stalo muzeum prakticky jedinou místní organizací, která působila na mládež a dospělé ve vlasteneckém a pokrokovém duchu tradic české kultury.
Po válce v r. 1948 byl muzeu přiděleny prostory v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - Krásně. Sbírky převzal 3. května 1948 MNV ve Valašském Meziříčí. V r. 1951 zahájilo Městské muzeum ve Val. Meziříčí opět svou činnost. Po několika reorganizacích převzal v r. 1960 muzeum do své správy Okresní národní výbor ve Vsetíně. Byla vytvořena nová organizace Okresní vlastivědné muzeum Vsetín, jehož součástí jsou muzea ve Vsetíně, Valašském Meziříčí. Počátkem roku 2003 dochází se vznikem nových krajů i ke změně zřizovatele muzea. Stává se jím Krajský úřad ve Zlíně.

V současné době pracují v muzeu ve Valašském Meziříčí profesionální pracovníci, kteří odborně zpracovávají sbírky jak společensko-vědní, tak přírodovědné, publikují v odborných časopisech, pracují na různých výzkumných programech, spolupracují s veřejností. V prostorách zámku jsou pro návštěvníky připraveny stálé expozice, pravidelně se konají krátkodobé výstavy, besedy, přednášky či jiné kulturní akce. Muzeum tak dotváří kulturu na území města a jeho okolí.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 16:42 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz