Homepage

Zbytky hradebního pásu s hradbami, věžemi, parkány a příkopy

Původní městské opevnění navazovalo na opevnění hradu a využívalo k obraně města i toku Nežárky a dvou rybníků malého i velkého Vajgaru. Nejúplněji je zachována část na severovýchodě města mezi náměstím T.G.Masaryka a velkým Vajgarem, kde dosud stojí parkánová hradba s baštami, příkop a částečně i zeď hlavní.
Na severní straně města jsou fragmenty hradby v zadních průčelích domů u městského parku. Na západní straně města se dochovala hlavní hradba jako terasní zeď, před níž je kompletní parkán s baštami. Zde stojí také Nežárecká brána, jediná, která se z městských bran dochovala. Třípatrová hranolová věž s hodinami a s valeně klenutým průjezdem s hrotitými portály.
Na jižní straně města je hlavní zeď zachována jako terasa mezi Havlíčkovou ulicí, klášterem minoritů a zámkem, s jednou baštou a kusem hradby v zadním průčelí domu čp. 176. Původně gotické hradba z 13. až 15 století, byly následně renesančně a barokně upraveny.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 10.08.2004 v 10:08 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz